SCURT ISTORIC

Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău, unul dintre cele mai vechi si renumite din țară, a luat ființă în anul 1836, prin grija Preasfințitului Episcop Chesarie Căpățână, fiind prima școală medie din Buzău. Era consecința firească a Legii pentru seminarii, protopopi şi preoţi, votată la 7 mai 1834 – în acord cu  Regulamentele Organice – care hotăra înfiinţarea unui seminar pe lângă fiecare episcopie, punându-se astfel bazele organizării unui învăţământ modern, de stat, pentru pregătirea viitorilor slujitori ai altarelor Bisericii Ortodoxe.

Dacă la început, și-a desfășurat activitatea în casele domnești din incinta Episcopiei (astăzi, Palatul Arhiepiscopal), în anul 1838, a fost inaugurat, în prezența Ierarhului ctitor Chesarie, impozantul local al Seminarului, care există și astăzi în curtea Centrului Eparhial, găzduind Muzeul bisericesc eparhial. De construirea acestei clădiri se leagă descoperirea faimosului tezaur de la Pietroasele, în timpul săpăturilor pentru piatra necesară ridicării clădirii Seminarului, pe dealurile din apropiere.

În anul 1893, Seminarul Teologic buzoian a fost desființat, cursurile reluându-se în anul 1914. Din anul 1941, Seminarul Teologic a funcționat într-o clădire nouă, ridicată in Aleea Episcopiei, nr. 1, în timpul păstoririi Episcopului Ghenadie Niculescu, însă pentru scurt timp, întrucât în 1948, regimul dictatorial comunist va confisca localul cu tot ce exista în el. Cursurile au fost mutate, din nou, în imobilul centenar din incinta Episcopiei.

După anul 1989, în urma eforturilor susținute ale vrednicului de pomenire Arhiepiscop Epifanie, Întâistătătorul Eparhiei Buzăului și Vrancei din anul 1982 până în 2013, localul confiscat abuziv a fost redobândit treptat, între anii 1990-1995. Ulterior, în anul 1997, în urma unui protocol încheiat între Episcopie și Inspectoratul Școlar Județean Buzău, a fost preluată și clădirea anexă, pentru nevoile curente ale internatului și cantinei acestuia.

Prin grija conducerii Seminarului buzoian de după Revoluția din 1989, reprezentată prin directorii: Arhid. prof. Mihalache Tudor (1990-1997), Pr. prof. dr. Nicolae Ioniță (1997-1998) și Pr. prof. dr. Gheorghe Sava-Popa (1998-2023), s-a continuat demersul instructiv și formativ cu un corp profesoral de elită și s-au îmbunătățit substanțial dotările din Seminarul buzoian: o sală de mese cu o bucătărie complet echipată, o centrală termică proprie, un cabinet de informatică, un cabinet de practică liturgică, o sală de muzică, o sală de sport modernă, cu vestiare și grupuri sanitare, teren de sport ș.a., înregistrând, însă, o dinamică variabilă în privința concurenței la admitere și a dezvoltării comunității școlare, din motive multiple, de la secularizare până la inflația de absolvenți în specializarea Teologie Ortodoxă.

În anul 2014, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din Buzău a obținut titlul de „Școală europeană”, din partea Guvernului României, în semn de recunoaștere a rolului, calității și impactului avut de proiectele europene derulate de prestigioasa instituție de învățământ, sub coordonarea Pr. prof. Cristian Marius Dima, consilierul educativ și coordonatorul de programe și proiecte europene al liceului.

În ultimul deceniu, comunitatea noastră școlară s-a îmbogățit cu cadre didactice și preșcolari de la două grădinițe, una creată ca nivel preșcolar al Seminarului buzoian, pe lângă Parohia „Cuvioasa Parascheva” din Buzău – care i-a și pus la dispoziție, gratuit, o locație modernă, iar cealaltă structură, Grădinița cu Program Normal „Căsuța piticilor”, care funcționează într-o clădire oferită de Primăria Buzău.  

Totodată, în aceeași perioadă, elevii seminariști s-au bucurat de numeroase beneficii, fără precedent, oferite de Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, de la tabere și proiecte de formare duhovnicească și educație nonformală, până la burse și facilități pentru activitățile artistice și sportive, ca și în internat, prin grija și susținerea permanentă a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian.

Tot în această perspectivă, de la începutul acestui an școlar, 2023-2024, s-a demarat o acțiune concertată a măsurilor Chiriarhului ctitor și a viziunii manageriale prezentate de noul director, Pr. prof. Cristian Marius Dima, spre reînnoirea crezului educațional al străvechii școli teologice, renovarea și modernizarea bazei didactice și materiale din impozantul edificiu neoclasic și din anexele sale, precum și spre dezvoltarea instituțională a „Școlii care ne-a făcut pe toți oameni”.

La mai bine de 187 de ani de la punerea temeliei acestui așezământ de cultură și spiritualitate creștin-ortodoxă, Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzău reprezintă modelul școlii teologice care armonizează legătura perenă între tradiția venerabilă a școlii buzoiene și modernitatea demersului didactic contemporan.