SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

ACASA   REPERE ISTORICE   RESURSE MATERIALE   PROFESORI   PROIECTE   CONTACT

*****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****

 

 

CHESARIE EPISCOPUL

CHESARIE EPISCOPUL

 

CAUTARE

IN PAGINA


 

Meteo in Buzau

 

free counter with statistics


 

ADMITERE

  

AN SCOLAR 2017-2018 

 

 

ANUNT IMPORTANT

 


PENTRU ETAPA A II-A DE ADMITERE SUNT DISPONIBILE:

 

 

1 LOC

 

LICEU- FILERA VOCATIONALA

 

PROFIL TEOLOGIC - SPECIALIZARE TEOLOGIE ORTODOXA

 

 


18 LOCURI

 

INVATAMANT PROFESIONAL DE STAT (CU DURATA DE 3 ANI) - FILERA VOCATIONALA

 

PROFIL TEOLOGIC - SPECIALIZARE DASCAL (CATEHET)


 

 

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE


PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA SUNT:

     PROBA  ORALA:
a). Verificarea dictiei prin:
- Rostirea uneia dintre rugaciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;

b). Verificarea aptitudinilor muzilcale prin:
- Intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
- Intonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane; Limba noastra - Al. Cristea; Tara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu);
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do
major, a arpegiului si a unor sunete din gama;
- Verificarea simtului ritmic.

NOTE:

1. Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

     PROBA  SCRISA:
- Lucrare scrisa cu durata de doua ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a
si a VIII-a.
 

CONTINUTURILE PENTRU PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE SUNT:
CLASA A VII-A

1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.
2. Crearea lumii.
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere.
4. Rugaciunea in viata crestinului.
5. Sfanta Liturghie - intalnirea cu Hristos.
6. Legea cea noua - Fericirile.

CLASA A VIII-A

1. Crezul - sinteza invataturii de credinta.
2. Pilda semanatorului - primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu.
3. Biserica, locas de inchinare.
4. Rabdare si incredere in Dumnezeu - Dreptul Iov.
NOTE:
1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa.
5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat.
6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.
 

BIBLIOGRAFIE
1. Mica Biblie;
2. Invatatura de credinta Ortodoxa, Editura Trinitas, Iasi, 2000;
3. Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Manual pentru Seminariile  Teologice, Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Editura Episcopiei Dunarii de Jos, Galati, 1997.


 


CALENDARUL ADMITERII

- PROBELE DE APTITUDINI -

- LICEU -

 

PRIMA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, IN ANUL SCOLAR 20172018

18 - 19 MAI 2017

ELIBERAREA ANEXELOR FISELOR DE INSCRIERE (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU ELEVII SAU ABSOLVENTII CARE DORESC SA PARTICIPE LA PROBELE DE APTITUDINI

22 - 23 MAI 2017

INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI
24 - 27 MAI 2017 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI
29 MAI 2017 AFISAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI, ACOLO UNDE METODOLOGIA PERMITE ACEST LUCRU

31 MAI 2017 AFISAREA REZULTATELOR FINALE,  IN URMA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI
A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA, PRECUM SI PENTRU CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 20172018
4 SEPTEMBRIE 2017 INSCRIEREA CANDIDATILOR LA LICEELE CARE ORGANIZEAZA PROBE DE APTITUDINI
56 SEPTEMBRIE 2017 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

 

CALENDARUL ADMITERII

- INVATAMANT PROFESIONAL DE STAT -

 

ETAPA I

12 - 13 IUNIE 2017

ELIBERAREA FISEI DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU CANDIDATII CARE OPTEAZA PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT SI CALIFICARILE LA CARE SE ORGANIZEAZA SESIUNE DE PRESELECTIE

12 - 13 IUNIE 2017 INSCRIEREA CANDIDATILOR LA UNITATILE DE INVATAMANT CARE ORGANIZEAZA PROBA DE PRESELECTIE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT, PE BAZA FISEI DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT
14 - 15 IUNIE 2017 DERULAREA PROBEI DE PRESELECTIE IN UNITATILE DE INVATAMANT IN CARE S-A DECIS ORGANIZAREA ACESTEIA, CONFORM GRAFICULUI STABILIT SI AFISAT DE FIECARE UNITATE DE INVATAMANT CARE ORGANIZEAZA PRESELECTIE
15 IUNIE 2017 AFISAREA REZULTATELOR SESIUNII DE PRESELECTIE LA SEDIUL UNITATII DE INVATAMANT CARE A ORGANIZAT SESIUNEA DE PRESELECTIE
15 - 16 IUNIE 2017 RIDICAREA DE CATRE CANDIDATII RESPINSI LA PRESELECTIE A FISELOR DE INSCRIERE LA INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT DE LA UNITATEA DE INVATAMANT CARE A ORGANIZAT SESIUNEA DE PRESELECTIE
ETAPA A II-A

29 - 31 AUGUST 2017

ELIBERAREA FISEI DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU CANDIDATII CARE NU AU PARTICIPAT LA ETAPA I DE ADMITERE SAU CARE AU PARTICIPAT, DAR NU AU FOST REPARTIZATI /ADMISI LA LICEU SAU INVATAMANTUL PROFESIONAL SI CARE SOLICITA SA PARTICIPE LA ADMITEREA IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT IN ETAPA A II-A

29 - 31 AUGUST 2017 PANA LA ORA 15:00 INSCRIEREA CANDIDATILOR LA UNITATILE DE INVATAMANT PROFESIONAL LA CARE AU MAI RAMAS LOCURI LIBERE IN URMA ETAPEI I DE ADMITERE SI CARE ORGANIZEAZA SESIUNE DE PRESELECTIE PE BAZA FISELOR DE INSCRIERE IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT
31 AUGUST 2017 PANA LA ORA 17:00 AFISAREA LA SEDIUL UNITATII DE INVATAMANT A LISTEI CANDIDATILOR INSCRISI LA INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT SI A GRAFICULUI DE DESFASURARE A PROBEI DE PRESELECTIE
1 SEPTEMBRIE 2017 DERULAREA PROBEI DE PRESELECTIE IN UMNITATILE IN CARE S-A DECIS DERULAREA ACESTEIA

AFISAREA REZULTATELOR SESIUNII DE PRESELECTIE LA SEDIUL UNITATII DE INVATAMANT CARE A ORGANIZAT SESIUNEA DE PRESELECTIE

4 SEPTEMBRIE 2017 RIDICAREA DE CATRE CANDIDATII RESPINSI LA PRESELECTIE A FISELOR DE INSCRIERE LA INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT DE LA UNITATEA DE INVATAMANT CARE A ORGANIZAT SESIUNEA DE PRESELECTIE

 

 

 

PLANUL DE SCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018


Liceu - Filiera Vocationala

 

Profil Teologic - Specializare Teologie Ortodoxa


     1 clasa a IX-a - 28 de locuri

 

 

Invatamant profesional de stat (cu durata de 3 ani) - Filiera Vocationala

 

Profil Teologic - Specializare Dascal (Catehet)


     1 clasa a IX-a - 28 de locuri


 

 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL LICEAL

ACTE NECESARE

 

     La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
     La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
     Inscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau.

 

     Dosarul de inscriere va cuprinde:

Fisa de inscriere in original si anexa fisa de inscriere pentru invatamantul liceal de la unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a;

Foaie matricola clasele V-VIII;

Certificat de nastere - copie xerox;

Carte Identitate - copie xerox;

Certificat botez (ortodox) - copie xerox sau original;

Fisa medicala de la medicul de familie sau unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a - copie xerox, adeverinta vaccinari;

Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca "nu este in evidenta cu boli cronice", "este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice";

Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial din localitatea de domiciliu (model tipizat la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau); DESCARCA

Binecuvantarea chiriarhului (cererea se completeaza la depunerea dosarului de inscriere);

Dosar mapa.
 

     Nota:

          Pana la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de inscriere o adeverinta in care sa fie mentionate: mediile generale la invatatura si media la purtare din clasele V-VII si semestrul I din clasa a VIII-a.

 

 

          Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.

 

 

VIZITA MEDICALA SI PROBELE DE APTITUDINI SE VOR DESFASURA

IN DATA DE 24 MAI 2017, INCEPAND CU ORA 8:00

 

 

 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PROFESIONAL DE STAT

ACTE NECESARE

 

         Inscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau.

 

     Dosarul de inscriere va cuprinde:

Fisa de inscriere in invatamantul profesional de stat de la unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a;

Foaie matricola clasele V-VIII;

Certificat de nastere - copie xerox;

Carte Identitate - copie xerox ;

Certificat botez (ortodox) - copie xerox sau original;

Fisa medicala de la medicul de familie sau unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a - copie xerox, adeverinta vaccinari;

Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca "nu este in evidenta cu boli cronice", "este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice";

Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial din localitatea de domiciliu (model tipizat la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau); DESCARCA

Binecuvantarea chiriarhului (cererea se completeaza la depunerea dosarului de inscriere);

Dosar mapa.
 

    

          Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.

 

 

 

METODOLOGIE ADMITERE INVATAMANT LICEAL


ORDIN M.E.N.C.S. nr. 5.077/31.08.2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018 - Anexa nr. 1 la ORDIN M.E.N.C.S. nr. 5.077/31.08.2016

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2017-2018 - Anexa nr. 2 la ORDIN M.E.N.C.S. nr. 5.077/31.08.2016

Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini apentru admiterea in liceele vocationale - Anexa nr. 3 la ORDIN M.E.N. nr. 4432/29.08.2014 (vezi pag. 14-15)

Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010)
 

 

METODOLOGIE ADMITERE INVATAMANT PROFESIONAL DE STAT

 

O.M.E.N.C.S. 5033 din 29.08.2016 privind aprobarea metodologiei de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat

O.M.E.N.C.S. 5068 din 31.08.2016 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat

O.M.E.N.C.S. 5069 din 31.08.2016 privind aprobarea calendarului admiterii invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018

 

 

 

 

 


     Nota: Conform hotararii Consiliului Profesoral, cazarea in camin si masa la cantina Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau sunt obligatorii pentru toti elevii, cu exceptia elevilor cu domiciliul in municipiul Buzau.


 

 

 

     Pentru detalii suplimentare va rugam sa va adresati serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau.
 

 

 

 

 

REZULTATE FINALE ADMITERE LICEU ETAPA I 2017

 

 

 

 

2009 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU. Toate drepturile rezervate.