SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX
"CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU

ACASA   REPERE ISTORICE   RESURSE MATERIALE   PROFESORI   PROIECTE   CONTACT

*****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****         *****     " LA    INCEPUT    A    FOST    CUVANTUL    SI    CUVANTUL    ERA    LA    DUMNEZEU    SI    DUMNEZEU    ERA    CUVANTUL    ... "    (IOAN I,1)     *****

 

 

CHESARIE EPISCOPUL

CHESARIE EPISCOPUL

 

CAUTARE

IN PAGINA


 

Meteo in Buzau

 

free counter with statistics


 

ADMITERE

  

AN SCOLAR 2019-2020 

 

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE

 


     PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA SUNT:

 

     PROBA  ORALA:
a). Verificarea dictiei prin:
- Rostirea uneia dintre rugaciunile: Imparate ceresc, Preasfanta Treime, Tatal nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Aparatoare Doamna;

b). Verificarea aptitudinilor muzilcale prin:
- Intonarea uneia dintre urmatoarele cantari bisericesti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
- Intonarea unui cantec patriotic (Desteapta-te romane; Limba noastra - Al. Cristea; Tara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu);
- Verificarea auzului muzical prin luarea tonului dupa pian si prin intonarea gamei Do
major, a arpegiului si a unor sunete din gama;
- Verificarea simtului ritmic.

NOTE:

1. Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

     PROBA  SCRISA:
- Lucrare scrisa cu durata de doua ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a
si a VIII-a.
 

     CONTINUTURILE PENTRU PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE SUNT:
CLASA A VII-A

1. Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.
2. Crearea lumii.
3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere.
4. Rugaciunea in viata crestinului.
5. Sfanta Liturghie - intalnirea cu Hristos.
6. Legea cea noua - Fericirile.

CLASA A VIII-A

1. Crezul - sinteza invataturii de credinta.
2. Pilda semanatorului - primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu.
3. Biserica, locas de inchinare.
4. Rabdare si incredere in Dumnezeu - Dreptul Iov.


NOTE:
1. Conducerea seminarului propune componenta comisiei de examen, care este aprobata de inspectoratul scolar.
2. Pana la sfarsitul timpului de elaborare a fiecarei lucrarii scrise, comisia afiseaza baremul de evaluare si notare.
3. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
4. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa.
5. Media finala de admitere se calculeaza conform Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat.
6. La medii egale, departajarea candidatilor se va face conform criteriilor prevazute in metodologia de admitere. Daca egalitatea persista dupa aplicarea criteriilor de departajare prevazute in metodologia de admitere, departajarea candidatilor de la specializarea patrimoniu cultural se va face dupa nota obtinuta la lucrarea scrisa din cadrul probelor de aptitudini.
7. La probele orale si practice nu se admit contestatii. La proba scrisa se admit contestatii. Reevaluarea lucrarilor ale caror rezultate au fost contestate si afisarea rezultatelor finale se desfasoara in perioada prevazuta in calendarul admiterii.
8. Candidatilor respinsi la probele de aptitudini li se inapoiaza dosarele si vor fi indrumati sa se inscrie la alte licee.
 

BIBLIOGRAFIE
1. Mica Biblie;
2. Invatatura de credinta Ortodoxa, Editura Trinitas, Iasi, 2000;
3. Istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Manual pentru Seminariile Teologice, Pr. Prof. Dr. Mircea Pacurariu, Editura Episcopiei Dunarii de Jos, Galati, 1997.


 


CALENDARUL ADMITERII

- PROBELE DE APTITUDINI -

- LICEU -

 

PRIMA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, IN ANUL SCOLAR 2019 - 2020

8 - 9 MAI 2019

ELIBERAREA ANEXELOR FISELOR DE INSCRIERE (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU ELEVII SAU ABSOLVENTII CARE DORESC SA PARTICIPE LA PROBELE DE APTITUDINI

13 - 14 MAI 2019

INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI
15 - 17 MAI 2019 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI
20 MAI 2019 AFISAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI, ACOLO UNDE METODOLOGIA PERMITE ACEST LUCRU

24 MAI 2019 AFISAREA REZULTATELOR FINALE,  IN URMA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI
A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT, PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA, PRECUM SI PENTRU CEI DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2019 - 2020
24 - 25 IULIE 2019 INSCRIEREA CANDIDATILOR LA LICEELE CARE ORGANIZEAZA PROBE DE APTITUDINI
26 - 29 IULIE 2019 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

 

 

 

PLANUL DE SCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020


Liceu - Filiera Vocationala

 

Profil Teologic - Specializare Teologie Ortodoxa


     1 clasa a IX-a - 28 de locuri

 

 

 

INSCRIEREA IN INVATAMANTUL LICEAL

ACTE NECESARE

 

     La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot inscrie absolventi de gimnaziu care au media generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a minimum 7,00 si media la purtare in clasele a V-a - a VIII-a minimum 9.00.
     La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admisi la seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile ramase libere, si vietuitori din manastiri, absolventi de gimnaziu, care au depasit varsta de 18 ani.
     Inscrierile se fac la serviciul secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau.

 

     Dosarul de inscriere va cuprinde:

Fisa de inscriere in original si anexa fisa de inscriere pentru invatamantul liceal de la unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a;

Foaie matricola clasele V-VIII;

Certificat de nastere - copie xerox;

Carte Identitate - copie xerox;

Certificat botez (ortodox) - copie xerox sau original;

Fisa medicala de la medicul de familie sau unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a - copie xerox, adeverinta vaccinari;

Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca "nu este in evidenta cu boli cronice", "este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice";

Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial din localitatea de domiciliu (model tipizat la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau); DESCARCA

Binecuvantarea chiriarhului (cererea se completeaza la depunerea dosarului de inscriere);

Dosar mapa.
 

     Nota:

          Pana la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de inscriere o adeverinta in care sa fie mentionate: mediile generale la invatatura si media la purtare din clasele V-VII si semestrul I din clasa a VIII-a.

 

 

          Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.

 

 

 

METODOLOGIE ADMITERE INVATAMANT LICEAL


Ordin MEN nr. 4829 din 30.08.2018 si Anexele 1 si 2 - Privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2019-2020

Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini apentru admiterea in liceele vocationale - Anexa nr. 3 la ORDIN M.E.N. nr. 4432/29.08.2014 (vezi pag. 14-15)

Metodologie de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011-2012 (Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T.S. nr. 4802/31.08.2010)
 

 

 


     Nota: Conform hotararii Consiliului Profesoral, cazarea in camin si masa la cantina Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau sunt obligatorii pentru toti elevii, cu exceptia elevilor cu domiciliul in municipiul Buzau.

 

 

 

 

 

REZULTATE FINALE ADMITERE 2018

 

 

 

 

 

     Pentru detalii suplimentare va rugam sa va adresati serviciului secretariat al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" Buzau.
 

 

 

 

2009 SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" BUZAU. Toate drepturile rezervate.